Metodologia oceny opłacalności pakietów turystycznych dla nabywcy - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Metodologia oceny opłacalności pakietów turystycznych dla nabywcy

Metodologie > Ranking Destynacji
Metodologia oceny opłacalności pakietów turystycznych dla nabywcy – value for money (VFM)

Porównywanie opłacalności pakietów turystycznych z punktu widzenia ich nabywcy (VFM) jest porównywaniem relacji pomiędzy skorygowaną ceną danego pakietu (w danej jego wersji oraz w danym miejscu i terminie pobytu) ze względną atrakcyjnością danej destynacji dla takiego samego miejsca i terminu, która z kolei jest zdefiniowana przy pomocy zestawu wskaźników absolutnej atrakcyjności dla wszystkich destynacji i terminów.

Postępowanie takie jest zgodne z przytoczoną już wcześniej definicją value for money (VFM) często występującą i używaną w fachowej ekonomicznej literaturze zachodniej.

Jest to relacja pomiędzy kwotą  wydaną na nabycie towaru lub usługi, a ich użytecznością dla klienta, czyli zdolnością do zaspokojenia jego potrzeb i dostarczenia mu satysfakcji.

Z powyższego wynika, że metodologia ustalenia atrakcyjności turystycznej danej destynacji jest elementem jakby pośrednim i ustala użyteczność pakietu turystycznego dla klienta i tym samym stanowi jeden z niezbędnych kroków do ustalenia opłacalności takiego pakietu dla jego nabywcy. Zawiera się więc ona (stanowi jej część) w metodologii oceny opłacalności pakietu turystycznego do tej destynacji z punktu widzenia jego nabywcy.

Pełna metodologia oceny opłacalności pakietów turystycznych dla nabywcy obejmuje 4 główne kroki:

I.   
Ustalenie skorygowanych (rzeczywistych) cen pakietów turystycznych.

II.  Ustalenie wskaźników (ocen) absolutnej atrakcyjności poszczególnych destynacji.

III. Ustalenie zestawu wskaźników względnej atrakcyjności poszczególnych destynacji w przyjętych terminach, czyli bez uwzględniania cen sprzedawanych w nich pakietów.

IV. Ustalenie zestawu względnej opłacalności pakietów turystycznych w przyjętych destynacjach i terminach dla nabywcy (VFM value for money), czyli przy uwzględnieniu rzeczywistych średnich cen oferowanych klientom przez touroperatorów.

Kluczowy dla metodologii jest krok drugi, który pozwala określić absolutną atrakcyjność poszczególnych destynacji, która jest wielkością względnie stałą i zależną w większości od czynników obiektywnych, czyli mających w dużej mierze charakter niezależny. Procedura kroku drugiego, która pozwala ustalić wskaźniki absolutnej atrakcyjności jest stosunkowo złożona i dlatego jej przedstawienie zajmuje zdecydowanie najwięcej miejsca.
Krok pierwszy (ustalenie rzeczywistych cen pakietów turystycznych) jest merytorycznie znacznie prostszy, a dwa ostatnie w dużej mierze opierają się formułach mechanicznych przeliczeń odpowiednich zestawów wartości.


czytaj dalej:
Krok I. Ustalenie skorygowanych (rzeczywistych) cen pakietów turystycznych


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego