Ratingi krajowych biur podróży - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Ratingi krajowych biur podróży

R.A.T.I.N.G. krajowych biur podróży
Touroperator Przychody
z imprez turystycznych
(w mln zł)
R.A.T.I.N.G. Outlook
perspektywa

poprawy r.a.t.i.n.g.u
Zysk netto
(w mln zł)
Fundusze własne
(w mln zł)
2017 2018 2017* 2018** Aktualna ocena 2017 2018 2017 2018
Itaka 2151,25 2503,06 AA- brak oceny AA- pozytywna 21,09 19,16 280,97 288,87
TUI Poland 1376,88 2184,58 A brak oceny BBB+ pozytywna 10,915 33,36 4,26 37,62
Rainbow Tours 1284,69 1467,74 AA brak oceny AA stabilna 36,14 7,56 105,35 105,79
Coral Travel Wezyr Holidays 395,69 638,98 BB+ brak oceny BB+ pozytywna 4,69 5,48 8,39 13,88
Sun & Fun 35,89 brak danych CCC brak oceny N/A -3,26 b.d. 1,31 b.d.
Exim Tours 126,47 205,91 BB- brak oceny BB- pozytywna 0,86 -4,75 2,82 -1,93
Ecco Holiday 46,44 52,91 AA+ brak oceny 24,53 31,06 55,88 59,94
Grecos Holiday 494,54 522,78 AA brak oceny AA- pozytywna 20,87 -11,40 80,86 68,45
LogosTour 60,23 70,70 AA+ brak oceny AA+ pozytywna 1,77 3,08 24,02 27,10
Interhome 21,18 18,61 AAA brak oceny AAA stabilna 0,43 0,15 17,53 17,69
Logos Travel 10,79 12,98 AA+ brak oceny AA+ pozytywna 1,75 2,01 5,91 7,92
Trade & Travel 11,53 13,93 BBB- brak oceny 0,11 0,58 2,60 3,18
Almatur Polska 13,52 14,92 A+ brak oceny A+ stabilna 0,09 0,17 2,63 2,75
Funclub 33,28 32,91 AA- brak oceny AA- stabilna 1,00 0,84 6,87 7,71
CT Poland 14,42 15,93 AA+ brak oceny AA+ stabilna 0,91 0,76 6,28 6,14
Wygoda Travel*** 24,71 25,26 BB brak oceny 0,78 -0,47 1,73 0,98
Almatur Katowice 16,45 17,18 A- brak oceny A- stabilna 0,20 0,13 1,92 2,05
Otium 4,58 3,56 B brak oceny 0,00 -0,10 0,12 0,02
Best Reisen Group 15,96 26,53 BB- brak oceny BB pozytywna 0,13 0,03 0,67 0,71
BUT 11,01 brak danych BB brak oceny N/A 0,12 b.d. 1,96 b.d.
Sigma Travel 6,00 6,48 BB- brak oceny 0,58 0,16 1,53 1,69
Student Travel 13,90 14,42 brak oceny -0,04 0,02 0,14 0,16
Patron Travel 17,42 18,09 AA brak oceny 1,57 1,56 2,34 2,48
Almatur Grupa 65,03 72,22 A+ brak oceny A+ stabilna 1,11 1,13 9,66 8,04
Sport Vita 9,42 8,71 AA- brak oceny 3,33 0,58 6,85 7,43
Orka Travel 1,33 1,99 BB brak oceny 0,05 0,40 0,33 0,72
Rego-Bis brak danych 60,00 brak oceny b.d. -0,55 b.d. -0,38
Prima Holiday 29,46 46,70 B+ brak oceny B+ pozytywna 0,62 -0,76 0,94 0,19

Tabelę można sortować klikając na główkę każdej kolumny

O
ceny i dane touroperatorów zostały przygotowane zgodnie z metodologią.

2017* -

ocena oznaczona jako "2017" bazuje na danych za zakończony rok 2017 pozyskanych z KRS/US i bezpośrednio od touroperatorów

2018** -

Z uwagi na specyfikę sytuacji na rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej, która wystąpiła w drugiej połowie sezonu 2018, zawieszono przyznawanie ocen

Aktualna ocena

ocena oznaczona jako "Aktualna ocena" bazuje na danych za zakończony rok 2018 pozyskanych z KRS/US i bezpośrednio od touroperatorów

**** -

Ponieważ rok obrotowy Wygoda Travel kończy się 30 kwietnia - dane za zakończony rok uzupełniane są późną jesienią

 

Metodologia sporządzania ratingów biur podróży
...Podstawową bazą do sporządzenia ratingów są informacje ze sprawozdań finansowych składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)... więcej >

Rating bazowy
...Bazową formułą jest iloraz sumy tzw. skorygowanych funduszy własnych biura na koniec roku X, zysku netto za rok X, połowy zysku netto za rok X-1 oraz przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych w roku X (wynik podajemy w procentach)... więcej >


Modyfikacja ze względu na gwarancję ubezpieczeniową

...Zgodnie z aktualnymi przepisami oraz unijną dyrektywą 90/314, wysokość gwarancji powinna całkowicie wystarczyć nie tylko na zapewnienie turystom powrotu z przerwanych wakacji, ale również na zwrot wszystkich przepłaconych środków za imprezy, które się nie odbyły, albo odbyły się tylko częściowo... więcej >

Ostateczna modyfikacja ze względu na inne czynniki

Rating otrzymany w pierwszych dwóch krokach może zostać jeszcze zmodyfikowany (najczęściej nie więcej niż o jeden szczebel) z powodu zaistnienia czynników mogących mieć istotny wpływ na biznes, a w związku z tym na poziom ryzyka związanego z danym biurem podróży... więcej >

 

rating

wiarygodność

AAA

ekstremalna

AA

bardzo wysoka

A

wysoka

BBB

wystarczająca

BB

potencjalna wrażliwość na zmiany w otoczeniu

B

wrażliwość na zmiany w otoczeniu biznesowym

CCC

możliwość kontynuacji działalności tylko przy sprzyjających warunkach

C/D

zagrożenie kontynuacji działalności - podmiot wysokiego ryzyka

(obserwuj)

obserwacja touroperatora pod kątem nowych wydarzeń, które mogą wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na jego rating

N/A

brak danych uniemożliwia ustalenie poprawnego ratingu oraz perspektywy

Perspektywa poprawy r.a.t.i.n.g.u (Outlook)
Obok ratingu pokazano również (wzorem standardu agencji ratingowych) tzw. outlook, czyli perspektywę zmiany ratingu w najbliższej przyszłości.
Należy podkreślić, że nie jest to perspektywa biznesowa, ani egzystencjalna biura, a jedynie perspektywa zmian jego ratingu, ponieważ sprawy te są czasami mylone... więcej >


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA
dokłada wszelkich starań, aby r.a.t.i.n.g.i, perspektywy i oceny dodatkowego ryzyka dla destynacji oraz informacje i wskaźniki dotyczące touroperatorów oraz destynacji były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Mają one jednak charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego