Ratingi krajowych biur podróży - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Ratingi krajowych biur podróży

R.A.T.I.N.G. krajowych biur podróży
Touroperator Przychody
z imprez turystycznych
(w mln zł)
R.A.T.I.N.G. Outlook
perspektywa

poprawy r.a.t.i.n.g.u
Zysk netto
(w mln zł)
Fundusze własne
(w mln zł)
2017 2018 2016* 2017** 2018*** 2017 2018 2017 2018
Itaka 2151,25 2503,06 AA- AA- brak oceny brak oceny 20,89 24,53 280,97 305,50
TUI Poland 1376,88 2184,58 A A brak oceny brak oceny 11,75 33,36 37,82 37,62
Rainbow Tours 1284,69 1467,74 AA AA brak oceny brak oceny 36,14 7,56 105,35 112,73
Coral Travel Wezyr Holidays 395,69 638,98 B+ BB+ brak oceny brak oceny 4,69 5,48 8,39 13,88
Sun & Fun 35,89 brak danych N/A CCC brak oceny brak oceny -3,26 b.d. 1,31 b.d.
Exim Tours 126,47 205,91 CCC BB- brak oceny brak oceny 0,86 -4,75 2,82 -1,93
Ecco Holiday 46,44 52,91 AA+ AA+ brak oceny brak oceny 24,53 31,06 55,88 59,94
Grecos Holiday 494,54 522,78 AA AA brak oceny brak oceny 20,87 -6,91 80,86 73,95
LogosTour 60,23 70,70 AA+ AA+ brak oceny brak oceny 1,77 3,08 24,02 27,10
Interhome 21,18 18,61 AAA AAA brak oceny brak oceny 0,43 0,15 17,53 17,69
Logos Travel 10,79 12,98 AA+ AA+ brak oceny brak oceny 1,75 2,03 5,91 7,94
Trade & Travel 11,53 14,20 BBB- BBB- brak oceny brak oceny 0,11 0,58 2,60 3,18
Almatur Polska 13,52 14,92 A+ A+ brak oceny brak oceny 0,09 0,17 2,63 2,75
Funclub 31,16 40,55 A AA- brak oceny brak oceny 0,91 0,84 6,79 7,71
CT Poland 14,42 15,93 AA+ AA+ brak oceny brak oceny 0,91 0,76 6,28 6,14
Wygoda Travel**** 24,71 brak danych BB BB brak oceny brak oceny 0,78 b.d. 1,73 b.d.
Almatur Katowice 16,45 17,18 A- A- brak oceny brak oceny 0,20 0,13 1,92 2,05
Otium 4,58 brak danych B B brak oceny brak oceny 0,00 b.d. 0,12 b.d.
Best Reisen Group 15,96 26,53 B+ BB- brak oceny brak oceny 0,13 0,03 0,67 0,71
BUT 11,01 brak danych BB+ BB brak oceny brak oceny 0,12 b.d. 1,96 b.d.
Sigma Travel 6,00 6,48 B BB- brak oceny brak oceny 0,58 0,51 1,53 2,04
Active Travel 3,07 brak danych N/A N/A brak oceny brak oceny 0,01 b.d. 0,24 b.d.
Student Travel 13,90 14,42 N/A N/A brak oceny brak oceny -0,04 0,02 0,14 0,16
Patron Travel 17,42 18,09 AA AA brak oceny brak oceny 1,57 1,56 2,34 2,48
Almatur Grupa 65,03 72,22 A+ A+ brak oceny brak oceny 1,11 1,13 9,66 8,04
Sport Vita 9,42 8,71 A- AA- brak oceny brak oceny 3,33 0,58 6,85 7,43
Orka Travel 1,33 1,99 BB BB brak oceny brak oceny 0,05 0,40 0,33 0,72
Prima Holiday 29,46 46,70 CCC+ B+ brak oceny brak oceny 0,62 -0,76 0,94 0,19

Tabelę można sortować klikając na główkę każdej kolumny

O
ceny i dane touroperatorów zostały przygotowane zgodnie z metodologią.

2016* -

ocena oznaczona jako "2016" została sporządzona jesienią 2017 r. i bazuje na danych za zakończony rok 2016 pozyskanych z KRS/US i bezpośrednio od touroperatorów

2017** -

ocena "2017" bazuje na danych za zakończony rok 2017 (pozyskanych z KRS/US i bezpośrednio od touroperatorów).

**** -

Ponieważ rok obrotowy Wygoda Travel kończy się 30 kwietnia - dane za rok 2018 zostaną uzupełnione w terminie późniejszym


2018 *** - Z uwagi na specyfikę sytuacji na rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej, która wystąpiła w drugiej połowie sezonu 2018 oraz brak możliwości pozyskania aktualnych i zweryfikowanych danych od touroperatorów, bieżące r.a.t.i.n.g.i oraz perspektywy przygotowywane przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA odzwierciedlają sytuację poszczególnych touroperatorów na koniec roku 2017.

Następna aktualizacja r.a.t.i.n.g.ów i perspektyw zostanie dokonana na bazie danych finansowych za zakończony rok 2018 przesłanych przez touroperatorów do KRS i planowana jest jesienią 2019 roku (zgodnie z dotychczasową kilkuletnią praktyką).

Zwracamy uwagę, że w wypadku niektórych touroperatorów wpływ zdarzeń z roku 2018 może spowodować istotną zmianę r.a.t.i.n.g.u i perspektywy.

Dane finansowe za rok 2018 zostały udostępnione przez touroperatorów w kwietniu 2019 roku i należy je traktować jako dane wstępne.

Metodologia sporządzania ratingów biur podróży
...Podstawową bazą do sporządzenia ratingów są informacje ze sprawozdań finansowych składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)... więcej >

Rating bazowy
...Bazową formułą jest iloraz sumy tzw. skorygowanych funduszy własnych biura na koniec roku X, zysku netto za rok X, połowy zysku netto za rok X-1 oraz przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych w roku X (wynik podajemy w procentach)... więcej >


Modyfikacja ze względu na gwarancję ubezpieczeniową

...Zgodnie z aktualnymi przepisami oraz unijną dyrektywą 90/314, wysokość gwarancji powinna całkowicie wystarczyć nie tylko na zapewnienie turystom powrotu z przerwanych wakacji, ale również na zwrot wszystkich przepłaconych środków za imprezy, które się nie odbyły, albo odbyły się tylko częściowo... więcej >

Ostateczna modyfikacja ze względu na inne czynniki

Rating otrzymany w pierwszych dwóch krokach może zostać jeszcze zmodyfikowany (najczęściej nie więcej niż o jeden szczebel) z powodu zaistnienia czynników mogących mieć istotny wpływ na biznes, a w związku z tym na poziom ryzyka związanego z danym biurem podróży... więcej >

 

rating

wiarygodność

AAA

ekstremalna

AA

bardzo wysoka

A

wysoka

BBB

wystarczająca

BB

potencjalna wrażliwość na zmiany w otoczeniu

B

wrażliwość na zmiany w otoczeniu biznesowym

CCC

możliwość kontynuacji działalności tylko przy sprzyjających warunkach

C/D

zagrożenie kontynuacji działalności - podmiot wysokiego ryzyka

(obserwuj)

obserwacja touroperatora pod kątem nowych wydarzeń, które mogą wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na jego rating

N/A

brak danych uniemożliwia ustalenie poprawnego ratingu oraz perspektywy

Perspektywa poprawy r.a.t.i.n.g.u (Outlook)
Obok ratingu pokazano również (wzorem standardu agencji ratingowych) tzw. outlook, czyli perspektywę zmiany ratingu w najbliższej przyszłości.
Należy podkreślić, że nie jest to perspektywa biznesowa, ani egzystencjalna biura, a jedynie perspektywa zmian jego ratingu, ponieważ sprawy te są czasami mylone... więcej >


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA
dokłada wszelkich starań, aby r.a.t.i.n.g.i, perspektywy i oceny dodatkowego ryzyka dla destynacji oraz informacje i wskaźniki dotyczące touroperatorów oraz destynacji były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Mają one jednak charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego