Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


1.08.2022 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2022
Oferta dostępnych wycieczek coraz mniejsza w okresach późnych last minute


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2022. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli 1 - 7 sierpnia 2022 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl.

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

1.
Niniejsze zestawienie obejmuje trzydzieste piąte w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2022, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 1 do 8 sierpnia 2022. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 28 lipca 2022 i zestawione z cenami dla tego samego okresu dla wylotów z 21 lipca, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 29 lipca 2021 roku.

Jest to ostatni materiał obejmujący ceny wycieczek dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia, czyli okres późnych tzw. last minute. W związku z tym liczba dostępnych ofert uległa znaczącej redukcji, a ich ceny zmieniły się w dużo większym stopniu niż zwykle.

Zestawienia cen obejmują, podobnie jak miało to miejsce w sezonie poprzednim, również ich porównania z obszaru wybrzeża Hiszpanii (obejmują Costa De La Luz i Costa Del Sol) oraz Włoch (obejmują Kalabrię, Sardynię i Sycylię).

W minionym tygodniu,
średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 1 i 7 sierpnia 2022, spadła o 3 złote, co było wyjątkiem w trwającym od kilkunastu tygodni wyraźnym generalnym trendzie ich wzrostu. W poprzednich zestawieniach średnie ceny rosły o 142, 77 i 96 złotych, wcześniej spadły o 58 złotych, a jeszcze wcześniej wzrastały, z jednotygodniowym wyjątkiem, jedenaście razy z rzędu o 72, 11, 90, 78, 68, 70, 150, 10, 27, 28 i 167 złotych.

W minionym tygodniu największy spadek średnich cen wycieczek odnotowano na Malcie
o 1010 złotych, a mniejsze, chociaż również bardzo znaczne, w Maroku (ponownie) i na Sycylii o 470 i 318 złotych. Największe wzrosty cen miały miejsce na hiszpańskim wybrzeżu Costa de la Luz oraz na Teneryfie o średnio 1081 i 743 złote, a mniejsza była zwyżka cen wyjazdów na grecką wyspę Zakintos o 274 złote.

W tym samym okresie przed rokiem i dwoma laty średnie bieżące ceny wycieczek ogółem odpowiednio wzrosły o 359 i spadły o 80 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.
W minionym tygodniu ceny wyjazdów wypoczynkowych Polaków dla wylotów w dniach 1-7 sierpnia 2022 wzrosły na wszystkich wiodących kierunkach za wyjątkiem Turcji gdzie wystąpił ich spadek o średnio 34 złote. Na pozostałych kierunkach ceny wycieczek wzrosły. Największy wzrost średnich cen miał miejsce na Wyspach Kanaryjskich i w Bułgarii
o średnio 197 i 102 złote, a zdecydowanie mniejsze były zwyżki cen w Grecji i Egipcie o 15 i 3 złote.

2
. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2022 pokazało, że średnia była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 711 złotych. Poprzednio roczna zwyżka cen wyniosła 939 złotych, a w poprzednich 10 zestawieniach roczne zwyżki cen wyniosły 917, 859, 826, 893, 818, 861, 930, 1009, 876 i 815 złotych.

Najbardziej w okresie roku podniosły się ceny wyjazdów na hiszpańskie wybrzeże Costa de la Luz
o średnio 2216 złotych, natomiast nieco mniejszy był wzrost cen wycieczek na półwysep Chalcydycki i Teneryfę o średnio 1663 i 1514 złotych. Jedyne zniżki cen wyjazdów w minionym tygodniu odnotowano na Synaju i Gran Canarii o 269 i 150 złotych.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2021 odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 949 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu sytuacja z punktu widzenia organizatorów była już po raz siedemdziesiąty siódmy z rzędu mniej korzystna niż miało to miejsce w odniesieniu do tego samego okresu sprzed roku.  

Cena paliwa lotniczego wyniosła 5,07 zł/litr wobec 2,67 zł/litr przed rokiem, co oznacza wzrost o 89,9 procent, natomiast przed tygodniem cena ta była wyższa o 94,2 procent, a przed dwoma o 93,7 procent. W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta w porównaniach rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych była w ostatnim tygodniu nieznacznie silniejsza niż miało to miejsce w tygodniu poprzednim. Tym razem skala osłabienia spadła do prawie 7,5 procent, podczas gdy przed tygodniem nasza waluta była słabsza o 7,6 procent, a przed dwoma o około 10,4 procent.

W tej sytuacji sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nadal nie sprzyjał organizatorom, ale w ostatnim tygodniu skala ich negatywnego wpływu z powodu nieco tańszego paliwa była mniejsza. Tym razem zawierał się on w przedziale +560/+570 złotych, podczas gdy przed tygodniem było to +580/+590 złotych, a przed dwoma tygodniami rekordowe +650/+660 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.
Wśród wiodących kierunków największe roczne wzrosty cen wycieczek wystąpiły na Wyspach Kanaryjskich i w Grecji  
o średnio 943 i 880 złotych, na kolejnych miejscach pod tym względem znalazły się Turcja i Bułgaria z wzrostami cen o 557 i 487 złote, zaś tym razem najmniej w skali rocznej wzrosły ceny wycieczek do Egiptu - o 254 złote.

Na mniej uczęszczanych kierunkach
największe wzrosty cen wycieczek w ujęciu rocznym odnotowano w Hiszpanii kontynentalnej i na Majorce
o 1710 i 1409 złotych, mniejsze na Cyprze, w Albanii i Tunezji o odpowiednio 1050, 562 i 523 złotych, a najmniejsze na Malcie, w Portugalii i we Włoszech o średnio 330, 231 i 221 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2020 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) na głównych kierunkach kolejny raz najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie
o aż 2696 złotych. Na kolejnych miejscach ze wzrostami cen o 1887, 1499 i 1387 złotych znalazły się Grecja, Turcja i Bułgaria zaś najmniejsze były w tym ujęciu zwyżki cen wyjazdów do Egiptu o 775 złotych.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków największe dwuletnie wzrosty cen wycieczek wystąpiły w Hiszpanii kontynentalnej, na Cyprze, Majorce i w Albanii
o średnio 2526, 2119, 2016 i 1834 złotych. Mniejsze były zwyżki cen wycieczek na Maltę i do Tunezji o 928 i 668 złotych, a najmniejsze do Portugalii i do Włoch o 228 i 87 złotych.

3.
W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów ceny wyjazdów w szczycie sezonu lato 2022 nie obniżyły się w żadnym z biur podróży, a najmniejsze roczne wzrosty cen wyjazdów odnotowano w biurach Grecos, Rainbow oraz Itaka
o około 70, 320 i 440 złotych. Średnie ceny w pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od 550 złotych (biuro Prima Holiday) do ponad 1550 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, to w dwudziestym szóstym porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego 2022 na pozycji lidera, podobnie jak przez znaczną większość poprzedniego sezonu, znalazło się biuro TUI Poland, z liczbą 46 ofert (poprzednio 49 ofert, przed rokiem 40, a przed dwoma laty 36 ofert). Organizator ten wyprzedził biura Itaka z liczbą 40 ofert (poprzednio 35 ofert, przed rokiem 10, a przed dwoma laty 25 ofert) i Rainbow z liczbą 24 ofert (poprzednio 26 ofert, przed rokiem 17, a przed dwoma laty 20 ofert).

Przy porównaniach z poprzednimi sezonami należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych w materiałach dotyczących sezonu 2021 wzrosła z dotychczasowych 24 do 30, czyli o jedną czwartą.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura TUI Poland i Best Reisen
5 i 3 oferty, a na kierunkach greckich przodowały biura Itaka 10 ofert i TUI Poland 8 ofert oraz biura Grecos i Rainbow po 6 ofert. Na Wyspach Kanaryjskich najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Itaka 8 ofert oraz TUI Poland i Rainbow 6 i 4 oferty, a na tureckich biura Coral Travel i TUI Poland 6 i 5 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych propozycji miały biura TUI Poland, Sun & Fun i Best Reisen wszystkie po 3 oferty, a w Bułgarii biura TUI Poland i Coral Travel 3 i 2 oferty.

W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Grecji, Tunezji, Turcji i Bułgarii, biuro Itaka w Egipcie. Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, a biuro Rainbow na Wyspach Kanaryjskich.

4.
W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W trzydziestym piątym zestawieniu dla sezonu lato 2022 skład pierwszej piątki uległ jednej zmianie. Z tabeli wypadło biuro Best Reisen, które przesunęło się z pozycji piątej na ósmą, a weszło do niej biuro Sun & Fun awansując z miejsca szóstego na czwarte. Nowym liderem zestawienia zostało biuro Itaka awansując z dotychczasowej pozycji czwartej jako rezultat dużej obnżki średnich cen ofertowych dokonanej w minionym tygodniu. Duży spadek z miejsca lidera na piąte zanotowało biuro TUI Poland, które w dość dużym stopniu podniosło w ubiegłym tygodniu ceny ofertowe wycieczek.Dla porównania przedstawiono też zestawienie sprzed roku, wobec którego skład obecnej pierwszej piątki organizatorów uległ trzem zmianom, gdyż weszły do niej biura Itaka, awansując na miejsce lidera z pozycji ósmej, Grecos awansując na miejsce wicelidera z pozycji trzynastej oraz TUI Poland przesuwając się z miejsca siódmego na piąte. Tabelę opuściły biura Exim Tours, Ecco Holiday i Nekera (miejsca od trzeciego do piątego), które przesunęły się w dół zestawienia o przeciętnie osiem pozycji.Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.pl


Tekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego